Μια νέα, ψηφιακή εποχή για την Kourtidis Group

Ένα μεγάλο ψηφιακό ταξίδι ξεκινάει για την Kourtidis Group με την ένταξή της στη δράση Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΜμΕ του Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ του ΕΣΠΑ 2021-2027. Η αναγνώριση αυτή υπογραμμίζει τη δέσμευση του ομίλου στην καινοτομία και την πρόοδο, αναδεικνύοντας την ενεργητική προσέγγισή του στην υιοθέτηση των τεχνολογικών εξελίξεων. Να σημειωθεί επιπλέον πως είναι η μία από τις μόλις 2 εταιρείες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που κατόπιν αξιολόγησης κατάφεραν να ενταχθούν στο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ο όμιλος πλέον αποκτά πρόσβαση σε πόρους και υποστήριξη που θα του δώσουν τη δυνατότητα να εκσυγχρονίσει τις δραστηριότητές του σε όλα τα επίπεδα. Από τη βελτίωση των διαδικασιών έως την επανάσταση στις μεθόδους επικοινωνίας, το πρόγραμμα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ώστε να εξελιχθεί σε έναν πιο ώριμο ψηφιακά όμιλο εταιρειών.

Επιπλέον, η εστίαση του προγράμματος στην εισαγωγή νέων μορφών υβριδικού χώρου εργασίας και στην ενίσχυση της χρήσης ψηφιακών εργαλείων ευθυγραμμίζεται απόλυτα με το όραμα της Kourtidis Group για το μέλλον. Σηματοδοτεί την ετοιμότητα του ομίλου να προσαρμοστεί στο μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό τοπίο και την αφοσίωσή του στην παροχή λύσεων αιχμής στους πελάτες και συνεργάτες του.

Share with

Start typing and press Enter to search

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds