Ο Ομιλος Κουρτίδη και οι έμπειροι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι του τομέα Βanking στηρίζουν υπεύθυνα και ενεργά της Επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε projects ή σε ακίνητα διαχείρισης του.

Στα πλαίσια της ολιστικής εξυπηρέτησής σας, ο τομέας Banking του ομίλου μας μπορεί να σας ενημερώσει για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία των Ελληνικών Τραπεζών καθώς και για τα επιχορηγούμενα Επιχειρηματικά Προγράμματα σε κάθε τομέα αιχμής ,ενισχύοντας ουσιαστικά το Ελληνικό Επιχειρείν.

Σας προσφέρουμε το προνόμιο μιας διακεκριμένης εξυπηρέτησης παρέχοντας σας:

 • Aρτια Συμβουλευτική καθοδήγηση
 • Ταχύτατη εξυπηρέτηση
 • Πλήρη ενημέρωση για όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ,ΤΑΑ,LEADER,ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ κλπ)
 • Πρόταση για την σωστή επιλογή χρηματοδότησης ανάλογα με τις επιχειρηματικές σας ανάγκες
 • Παρουσίαση εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης( leasing,ομολογιακά δάνεια,venture capital, Business Angels κλπ
 • Παρουσίαση Συγχρηματοδοτουμένων χρηματοδοτικών εργαλείων(ΤΕΠΙΧ ΙΙ, ΕΑΤ, Ταμείο Εγγυοδοσίας, Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Εγγυοδοτικά Εργαλεία κλπ

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τα έγγραφα για την αρχική αξιολόγηση του αιτήματός σας από τον αρμόδιο τομέα μας είναι τα παρακάτω:

 1. φορολογική δήλωση των δύο (2) τελευταίων ετών (εκτύπωση στα αγγλικά, όπου είναι εφικτό)

 

 1. προφορική δήλωση για το ύψος άλλων δανείων στην χώρα σας

Η ανταπόκριση από το τμήμα μας θα είναι άμεση.

Σε περίπτωση θετικής απάντησης για την εν δυνάμει χρηματοδότηση, καλείσθε να ακολουθήσετε τα παρακάτω:

1ο ΒΗΜΑ

Επικοινωνήστε με την εταιρία μας για να σας καθοδηγήσουμε για το άνοιγμα κωδικού και λογαριασμού σε συνεργαζόμενη Τράπεζα.

2ο ΒΗΜΑ

Οικονομική προέγκριση

 1. Αίτηση δανειοδότησης (συμπληρώνεται από το γραφείο μας)
 2. Υπεύθυνη Δήλωση μη οφειλών, όπου θα αναφέρεται η ύπαρξη ή μη τραπεζικών οφειλών (συμπληρώνεται από το γραφείο μας)
 3. Τελευταία μισθοδοσία (σε περίπτωση μισθωτού)
 4. Φωτοτυπία ταυτότητας/διαβατηρίου

Σε περίπτωση θετικής απάντησης της τράπεζας για την προέγκριση του δανείου, θα ενημερωθείτε για την προσκόμιση επιπλέον εγγράφων.

 

Start typing and press Enter to search

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds