ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Οι προϋποθέσεις για την έγκριση στεγαστικού δανείου αγοράς κατοικίας στην χώρα μας είναι οι εξής:

  • Max δείκτης εισοδήματος 35% (το 35% του ετήσιου εισοδήματος σας πρέπει να καλύπτει τα τοκοχρεολύσια όλων των δανείων σας)
  • Χρηματοδότηση έως το 65% της εμπορικής αξίας του ακινήτου
  • Διάρκεια δανείου: έως 15 έτη (στη λήξη του δανείου, ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 75 έτη)
  • Επιτόκιο: σταθερό ή κυμαινόμενο με τους καλύτερους όρους της αγοράς

Στα πλαίσια της ολιστικής εξυπηρέτησής σας, ο τομέας Banking του ομίλου μας, σας παρέχει δωρεάν την αρχική αξιολόγηση του δανείου,  επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση χρόνου πριν την επαφή σας με την τράπεζα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Τα έγγραφα για την αρχική αξιολόγηση του αιτήματός σας από τον αρμόδιο τομέα μας είναι τα παρακάτω:

  1. Φορολογική δήλωση των δύο (2) τελευταίων ετών (εκτύπωση στα αγγλικά, όπου είναι εφικτό)
  1. Προφορική δήλωση για το ύψος άλλων δανείων στην χώρα σας

Η ανταπόκριση από το τμήμα μας θα είναι άμεση.

 

 

Σε περίπτωση θετικής απάντησης για την εν δυνάμει χρηματοδότηση, καλείσθε να ακολουθήσετε τα παρακάτω:

1ο ΒΗΜΑ

Επικοινωνήστε με την εταιρία μας για να σας καθοδηγήσουμε για το άνοιγμα κωδικού και λογαριασμού σε συνεργαζόμενη Τράπεζα.

2ο ΒΗΜΑ

Οικονομική προέγκριση

  1. Αίτηση δανειοδότησης (συμπληρώνεται από το γραφείο μας)
  2. Υπεύθυνη Δήλωση μη οφειλών, όπου θα αναφέρεται η ύπαρξη ή μη τραπεζικών οφειλών (συμπληρώνεται από το γραφείο μας)
  3. Τελευταία μισθοδοσία (σε περίπτωση μισθωτού)
  4. Φωτοτυπία ταυτότητας/διαβατηρίου

Σε περίπτωση θετικής απάντησης της τράπεζας για την προέγκριση του δανείου, θα ενημερωθείτε για την προσκόμιση επιπλέον εγγράφων.

Start typing and press Enter to search

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds