Γίνε συνεργάτης

Στον όμιλο μας, πιστεύουμε ότι μέρος της επιτυχίας μας οφείλεται στους σωστούς συνεργάτες αλλά ταυτόχρονα και οι συνεργάτες μας είναι πλέον σίγουροι ότι η επαγγελματική τους άνοδος οφείλεται στη συνεργασία τους με την εταιρεία μας. 

Στην Kourtidis Group η εξέλιξη δεν μπαίνει σε όρια γιατί επενδύουμε διαρκώς στην εκπαίδευση. Μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και εξειδικευμένα σεμινάρια στα πρότυπα του εξωτερικού, οι συνεργάτες διδάσκονται από τους κορυφαίους επαγγελματίες.

Εάν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε σε έναν πραγματικά δυναμικό όμιλο εταιρειών, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και επισυνάψτε το βιογραφικό σας σημείωμα

  Start typing and press Enter to search

  This will close in 0 seconds

  This will close in 0 seconds

  This will close in 0 seconds

  This will close in 0 seconds

  This will close in 0 seconds

  This will close in 0 seconds