ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Οι φόροι που σχετίζονται με μια αγοραπωλησία ακινήτου είναι οι εξής:

 1. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)
 2. Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου (ΦΜΑ) που πληρώνονται από τον αγοραστή
 3. Ο φόρος υπεραξίας ακινήτου που επιβαρύνει τον πωλητή
 4. Ο ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)
 5. Το τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) που πληρώνεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου κάθε χρόνο

Φορολόγηση Αγοράς Ακινήτου

Σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία η αγορά ακινήτου επιβαρύνει τον αγοραστή με ΦΠΑ 24% επί της τιμής πώλησης.

Ωστόσο με τον Ν.5000/2022 παρατείνεται για ακόμη 2 έτη μέχρι 31/12/2024 η δυνατότητα υπαγωγής των νεόδμητων κατασκευών, σε καθεστώς αναστολής ΦΠΑ γεγονός που απαλλάσσει τους αγοραστές από τον λόγω φόρο.

Φορολόγηση Μεταβίβασης Ακινήτου

Πριν από τη σύνταξη του συμβολαίου ο αγοραστής καταβάλλει το Φόρο Μεταβίβασης ακινήτου 3% επι της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου + Δημοτικά Τέλη 3% επί του Φόρου Μεταβίβασης του ακινήτου.

Φόρος Υπεραξίας Ακινήτου

Ως υπεραξία νοείται η διαφορά ανάμεσα στην αντικειμενική αξία του ακινήτου όταν ο πωλητής το απέκτησε και στην δηλούμενη αξία την οποία εισπράττει σήμερα κατά την πώληση του.

Με βάση τον νέο νόμο Νόμο 5000/2022 παρατείνεται για 2 έτη έως 31/12/2024 η καταβολή του Φόρος Υπεραξίας 15% επί της διαφοράς μεταξύ της αξίας πώλησης και της αξίας κτήσης του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.

 

 

Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων

Οι ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, πληρώνουν κάθε χρόνο τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), το οποίο αντιστοιχεί στο άθροισμα του κύριου και του συμπληρωματικού φόρου.

Ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται με βάση κλίμακα τιμών ζώνης και συντελεστών προσδιορισμού, που αυξομειώνονται ανάλογα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του κτιρίου, όπως ενδεικτικά τα εξής:

 • παλαιότητα
 • όροφος
 • επιφάνεια

Για την περιοχή δραστηριότητας μας ο φόρος υπολογίζεται στα 2,5€-3€/τμ

Συμπληρωματικός φόρος

Για  ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 200.000 ευρώ, το επιπλέον ποσό φορολογείται συμπληρωματικά με ένα ποσοστό από 0,1% έως 1,15%.

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η φορολόγηση για την εκμίσθωση ακινήτων γίνεται ως εξής:

 • με συντελεστή 15%, για ποσό μέχρι 12.000 ευρώ,
 • με συντελεστή 35% για ποσό από 12.001 ως 35.000 ευρώ και
 • με συντελεστή 45% για μεγαλύτερο ποσό.

Αν έχεις εταιρεία που διαθέτει ακίνητο προς ενοικίαση, τότε το καθαρό εισόδημα από την εκμίσθωση του ακινήτου προστίθεται στα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείσαι με συντελεστή 22%

Start typing and press Enter to search

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds