Χτίζοντας το μέλλον: η συμβολή της Kourtidis Group στην τοπική οικοδομική ανάπτυξη

Η πρόσφατη δημοσιοποίηση στοιχείων από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) σχετικά με τις οικοδομικές άδειες το 2023 προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για το κατασκευαστικό τοπίο στην Ελλάδα. Τα εθνικά στοιχεία αντικατοπτρίζουν ένα ισχυρό επίπεδο δραστηριότητας. Μεταξύ των δήμων που σημειώνουν αξιοσημείωτα βήματα είναι ο Δήμος Παγγαίου, παρά το γεγονός πως αποτελεί μια σχετικά «άγνωστη» περιοχή για τα ελληνικά δεδομένα. Στην ανοικοδόμηση του δήμου αυτού ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή του ομίλου Κουρτίδη, που με έδρα την Παραλία Οφρυνίου δημιουργεί σπουδαία έργα στην περιοχή.

Η Kourtidis Group, με μια πορεία στον χώρο των κατασκευών από το 1996, έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης σε αυτή την κοινότητα.

Συγκεκριμένα, το 2023:

  • Χορηγήθηκαν 33 οικοδομικές άδειες για projectsτου
  • Που αντιπροσωπεύουν 19.680 τ.μ. οικοδομικής δραστηριότητας.

Συγκριτικά:

  • Σε όλο τον Δήμο Παγγαίου εκδόθηκαν 160 άδειες
  • Που αντιστοιχούν σε 64.475τ.μ. οικοδομικής δραστηριότητας.

Επομένως:

  • Στην Kourtidis Group χορηγήθηκε το 20,6% των συνολικών αδειών του Δήμου Παγγαίου
  • Και πραγματοποίησε το 30,5% της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητάς του

Αυτή η αύξηση των αδειών που εκδόθηκαν στον όμιλο αντανακλά τη δέσμευσή του να επενδύσει στην περιοχή και να συμβάλει ενεργά στην οικονομική ευημερία.

Με την πάροδο των ετών, επεκτείνει σταθερά την παρουσία του:

  • από 20 άδειες το 2021
  • σε 25 το 2022 και
  • σε 33 το 2023

Κάθε άδεια δεν αντιπροσωπεύει απλώς ένα οικοδομικό έργο, αλλά μια ευκαιρία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την τόνωση των τοπικών επιχειρήσεων και την προώθηση της συνολικής ανάπτυξης του τόπου.

Ως όμιλος με βαθιές ρίζες στην περιοχή, η Kourtidis Group διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ιστορία της εξέλιξής της. Μέσω των στρατηγικών του πρωτοβουλιών και των συνεχιζόμενων επενδύσεών του, στοχεύει να συνεχίσει να οδηγεί σε θετικές αλλαγές και να οικοδομεί ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους κατοίκους. Με όραμα και προσήλωση, επιδρά διαρκώς στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της περιοχής όπου δραστηριοποιείται.

Share with

Start typing and press Enter to search

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds