Хората ни

С непрекъснатите инвестиции в ресурси и географски райони и със специализирани отдели, Kourtidis Group е водеща компания в Гърция и в чужбина от 27 години.

Като водеща по рода си компания в Северна Гърция тя предлага над 250 работни места. Човешките ресурси на Групата са най-голямото й конкурентно предимство, тъй като се състои от професионалисти със специализирани знания и високо ниво на обучение в различни области.

В идеална работна среда не само местото помага на служителите да бъдат ефективни, но и много ценно е отношението което изграждат помежду си.

В голямото „семейство“ на Kourtidis Group основната грижа е изграждането на силни и дългосрочни взаимоотношения помежду си, които се основават на взаимно доверие, честност и уважение към уникалността на всеки служител.

Start typing and press Enter to search

This will close in 5 seconds

This will close in 5 seconds

This will close in 5 seconds

This will close in 5 seconds

This will close in 5 seconds

This will close in 5 seconds