Non Habitual   Tax  Residents

Необичайно данъчно пребиваващи

Нови преференциални данъчни условия и ново качество на живот на пенсионерите от чужбина.

Съгласно закон N.4747/2020 на Гръцката държава се предвижда независим годишен данък от 7% за пенсионерите от чужбина, които ще прехвърлят данъчното си местожителство в Гърция за период от 10 години.

Новите разпоредби позволяват на физическите лица, имащи право на пенсия, произтичаща от чужбина, да подлежат на алтернативно данъчно облагане на доходите си от чужд произход.

Физическото лице, което желае да бъде обект на горния алтернативен данъчен режим, трябва да отговаря на следните критерии кумулативно:

а. да не бъде данъчно пребиваващ в Гърция през последните пет (5) от шестте (6) години преди прехвърлянето на данъчното пребиваване в Гърция.

б. да прехвърли данъчното си местожителство от държава, с която е в сила споразумение за административно сътрудничество в областта на данъчното облагане с Гърция.
Start typing and press Enter to search

This will close in 5 seconds

This will close in 5 seconds

This will close in 5 seconds

This will close in 5 seconds

This will close in 5 seconds

This will close in 5 seconds