GOLDEN VISA GREEK RESIDENCY PROGRAM

Променят се вече данните за легитимен престой в нашата страна. Съгласно закона 4146/2013, З.4251/2013, З.4251/2013, и  З.4605/2019 на гръцката държава е предвидено 5-годишно разрешение за пребиваване в Гърция (Европейски съюз), предоставена на граждани на трети страни които придобиват недвижим имоти на стойност 250.000€, 

Процедират с парични капиталови инвестиции от 400.000 евро или в гръцки държавни облигации, или като впръскване на капитал на дружество, или като депозит в национална банкова институция,или на пазарен дял на средствата, инвестиращи изключително в акции, корпоративни облигации или гръцки държавни облигации, преговарящи на гръцките пазари.

Те продължават с капиталови инвестиции от 800 000 евро в акции, корпоративни облигации или гръцки държавни облигации, преговарящи на гръцкия  пазар

 Лицензът се подновява на всеки 5 години, докато са изпълнени горепосочените условия.Start typing and press Enter to search

This will close in 5 seconds

This will close in 5 seconds

This will close in 5 seconds

This will close in 5 seconds

This will close in 5 seconds

This will close in 5 seconds