Нови привилегировани условия за прехвърляне на данъчния адрес (за физически и юридически лица) в Гърция от чужбина.

Съгласно закона № 4616/2019 на гръцката държава, физическите или юридическите лица, които ще бъдат обект на алтернативен начин на данъчно облагане на  доходите си от чужбина, ще  плащат фиксиран данък от 100 000 евро всяка данъчна година, независимо от доходите им в държавата  в която са. Продължителност до 15 години.

В случай  разширяване  прилагането на този алтернативен метод на данъчно облагане към роднина, се заплаща допълнителен годишен плосък данък от 20 000 евро.

За включването на физическо лице в програмата трябва да бъдат изпълнени следните условия:

а. въпросното физическо лице  да не е било облагано данъчно в Гърция през предходните 7 от 8-те години преди да прехвърли  данъчното си облагане в Гърция.

β .ако физическото лице  или негов  роднина, или чрез юридическо лице, в които има

мнозинство от акции в недвижими имоти, движемо имущество, ценни книжа или акции, в юридически лица със седалище в Гърция. Размерът на инвестицията не може да бъде по-малък от 500 000 евро и трябва да бъдат  инвестирана  в рамките на 3 години.

* Условието (β) не се изисква, ако става въпрос  за физическо лице, което е получило разрешение  за пребиваване  и извършва инвестиционна дейност в Гърция.

 

Start typing and press Enter to search

This will close in 5 seconds

This will close in 5 seconds

This will close in 5 seconds

This will close in 5 seconds

This will close in 5 seconds

This will close in 5 seconds