Non Dom Tax Regime

Данъчен режим Non Dom

Нови привилегировани условия за прехвърляне на данъчни централи (физически и юридически лица) в Гърция от чужбина.

Според Закон N.4616/2019 на гръцката държава физическите лица, които ще бъдат обект на алтернативен начин за облагане на доходите си от чужбина, ще трябва да плащат всяка данъчна година плосък данък от 100 000 евро, независимо от размера на доходите им в страни, в които оперират. Продължителност 15 години.

В случай на разширяване на приложението на този алтернативен метод на данъчно облагане на роднина, се заплаща допълнителен годишен плосък данък от 20 000 евро. За включването на физическо лице в програмата трябва да бъдат изпълнени следните условия:

а. въпросното физическо лице не е било данъчно пребиваващ в Гърция през предходните 7 от 8-те години преди прехвърлянето на неговото данъчно пребиваване в Гърция.

б. въпросното физическо лице доказва, че инвестира лично, или негов роднина, или чрез юридическо лице, в което има по-голямата част от акциите, в недвижими имоти или компании или ценни книжа или акции в юридически лица, установени в Гърция. Размерът на тези инвестиции не може да бъде по-малък от 500.000 евро и трябва да бъдат завършени в рамките на 3 години.


* Условие (б) не се изисква да бъде изпълнено, ако се отнася до физическо лице, което е получило и поддържа разрешение за пребиваване за инвестиционна дейност в Гърция.Start typing and press Enter to search