БИЗНЕС ЗАЕМИ

KOURTIDIS GROUP и опитните финансови консултанти от банковия отдел на компанията, подкрепят отговорно и активно компаниите, които се интересуват от инвестиране в проекти или в имоти под нейно управление.

В контекста на цялостното обслужване Банковият сектор на нашата компания може да ви информира за наличните финансови инструменти на гръцките банки, както и за субсидираните бизнес програми във всеки водещ сектор, като ефективно укрепва гръцкия бизнес.

Ние ви предлагаме отлична услуга, като ви осигуряваме:

– Отлични консултантски насоки

– Бързо обслужване

– Пълна информация за всички субсидирани програми („ΕΣΠΑ,ΤΑΑ,LEADER,ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ и др.)

– Цялата необходима информация за правилния избор на финансиране в съответствие с вашите бизнес нужди

– Представяне на алтернативни форми на финансиране (лизинг, облигационни заеми, venture capital, Business Angels и др.)

– Представяне на инструментите за съфинансиране (TEPIX II, EAT, Гаранционен фонд, европейски програми и гаранционни инструменти и др.)

 

 

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНАТА ОЦЕНКА

Документите, които се изискват за първоначалната оценка на заявлението ви от нашия специализиран отдел, са следните:

  1. данъчна декларация за последните две (2) години (по възможност отпечатана на английски език)

 

  1. устна декларация за размера на други заеми във вашата страна

Отговорът от нашия отдел ще бъде незабавен.

В случай на положителен отговор за потенциално финансиране, можете да следвате следните стъпки:

СТЪПКА 2

Предварително финансово одобрение

  1. Заявление за заем (попълва се от нашия офис)
  2. Декларация за липса на задължения, в която се посочва наличието или липсата на банкови задължения (попълва се от нашия офис)
  3. Последна заплата (за служители)

 4. Фотокопие на лична карта/паспорт

 

Start typing and press Enter to search

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds