Това е една уникална програма за увеличаване на печалбата от инвестицията с гарантирана възвръщаемост за закупуване на ваканционен дом.

Носи 6% възвръщаемост през туристическия сезон на купувачите на ваканционни жилища, построени от нашата компания, а през останалите 6 месеца имота остава на тяхно разположение за ползване.

Как работи:

  1. Групата чрез Oiko Kourtidis изгражда висококачествени нови ваканционни домове в избрани и туристически развити райони, под формата на модерни и организирани селища.
  2. Групата управлява за 6 месеца отдаването под наем на новият имот на инвеститора, предприемайки с помощта на специализиран персонал целия процес на управление на собствеността (отдаване под наем, почистване, поддръжка, надзор и др.).
  3. Инвеститорът се радва на гарантирана възвращаемост от наема и допълнително 6 месеца ползване на ваканционния дом.
  4. Важи за определени проекти на Kourtidis Group

 

Start typing and press Enter to search

This will close in 5 seconds

This will close in 5 seconds

This will close in 5 seconds

This will close in 5 seconds

This will close in 5 seconds

This will close in 5 seconds