Това е една уникална програма за увеличаване на печалбата от инвестицията с гарантирана възвръщаемост за закупуване на ваканционен дом.

Дава 6% доходност в туристическия сезон на купувачите на ваканционен дом, който изграждаме в Паралия Офринио, докато останалите 6 месеца жилището остава на тяхно разположение за експлоатация или лично ползване.

Как работи:

  1. Групата чрез Oiko Kourtidis изгражда висококачествени нови ваканционни домове в избрани и туристически развити райони, под формата на модерни и организирани селища.
  2. Групата управлява за 6 месеца отдаването под наем на новият имот на инвеститора, предприемайки с помощта на специализиран персонал целия процес на управление на собствеността (отдаване под наем, почистване, поддръжка, надзор и др.).
  3. Инвеститорът се радва на гарантирана възвращаемост от наема и допълнително 6 месеца ползване на ваканционния дом.


Start typing and press Enter to search

This will close in 5 seconds

This will close in 5 seconds

This will close in 5 seconds

This will close in 5 seconds

This will close in 5 seconds

This will close in 5 seconds