Max Value

Това е една уникална програма за увеличаване на печалбата от инвестицията с гарантирана възвръщаемост за закупуване на ваканционен дом.

Дава 6% доходност в туристическия сезон на купувачите на ваканционен дом, който изграждаме в Паралия Офринио, докато останалите 6 месеца жилището остава на тяхно разположение за експлоатация или лично ползване.

Как работи:

  1. Групата чрез Oiko Kourtidis изгражда висококачествени нови ваканционни домове в избрани и туристически развити райони, под формата на модерни и организирани селища.
  2. Инвеститорът купува без ДДС 24% (З. 4646 / 2019 спиране на ДДС до 2022г. вкл.) и с постепенно изплащане въз основа на напредъка на строителните работи.
  3. Групата управлява за 6 месеца отдаването под наем на новият имот на инвеститора, предприемайки с помощта на специализиран персонал целия процес на управление на собствеността (отдаване под наем, почистване, поддръжка, надзор и др.).
  4. Инвеститорът се радва на гарантирана възвращаемост от наема и допълнително 6 месеца ползване на ваканционния дом.

Start typing and press Enter to search