Нова, дигитална ера за Kourtidis Group

Голямото дигитално пътешествие за Kourtidis Group започва с включването й в проекта „Дигитална трансформация на ΜμΕ “ по програма „Конкурентоспособност“ на ΕΣΠΑ за периода 2021-2027 г. Това признание подчертава ангажимента на компанията към иновациите и напредъка, като подчертава проактивния й подход към прилагането на технологичните разработки. Трябва да се отбележи също, че това е една от само двете компании в Регион Източна Македония и Тракия, които след предварителна оценка успяха да се включат в програмата за дигитална трансформация.

Сега компанията има достъп до ресурси и подкрепа, които ще й позволят да модернизира дейността си на всички нива. От подобряване на процесите до революционно усъвършенстване на методите за комуникация – програмата предлага цялостна рамка за превръщането на компанията в по-развита в дигитално отношение група от компании.

Наред с това фокусът на програмата върху въвеждането на нови форми на алтернативно работно пространство и подобряването на използването на цифрови инструменти е в пълно съответствие с визията на Kourtidis Group за бъдещето. Тя означава готовността на Групата да се адаптира към променящия се бизнес свят и ангажимента й да предоставя най-съвременни решения на своите клиенти и сътрудници.

 

 

Share with

Start typing and press Enter to search

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds