Това е най-пълната програма за изграждане на ваканционен дом и е специално разработена за клиентите и инвеститорите на Kourtidis Group, които искат да построят своя ваканционен дом, според личните си предпочитания, върху парцел по техен избор.

Как работи:

  1. Групата проучва и записва нуждите на клиента и неговия финансов профил. 
  2. Ние проучваме и допълваме заедно с клиента бюджета за закупуване на парцел, цялостното и интегрирано строителство на имота и избора на оборудването и всички материали. В същото време представяме таблицата на плащанията по фазите на работа.
  3. Предоставяме пълна подкрепа и предложения за правилния избор на земя за застрояване, съобразени с нуждите на клиента.
  4. Подкрепяме завършването на проекта във всички фази до окончателното проучване, проектиране, изграждането и декорацията му.
  5. Ние съставяме работен график, така че да се контролира времето на завършване и предаване на проекта. Използваме надеждна технология и качествени материали, за да гарантираме, че цялата работа се извършва бързо и ефективно.
  6. Предоставяме най-модерните домове с високо качество и естетически резултат, адаптирани към нуждите и „желанията“ на клиента.

Start typing and press Enter to search

This will close in 5 seconds

This will close in 5 seconds

This will close in 5 seconds

This will close in 5 seconds

This will close in 5 seconds

This will close in 5 seconds