Среща на ръководството на компанията Kourtidis grup с министъра на околната среда

Групата компании Kourtidis Group по въпросите в сектора за околната среда изцяло следват основната философия и чувствителност, която притежават нейните собственици, в ежедневната си дейност. Тази особеност беше причината и необходимостта президентът г-н Никос Куртидис и вицепрезидентът на компанията г-жа Константина Димитрова да се срещнат с министъра на околната среда и енергетиката г-н Коста Скрекас. Той ги приюти в офиса си и там те имаха възможността да развият всички „зелени“ детайли и силния екологичен отпечатък на Project Alexandrou Chora, който представлява голямата инвестиция на компанията в Ofriniou Beach – Costa Ofrynio.

Г -н Скрекас прояви голям интерес към всички енергийни и green действи,които ще бъдат приложени общо във всички фази на изграждане и експлоатация на новите комплекси. Министърът каза, че „… е много важно да се правят големи инвестиции в страната и още по -важно е да се проектират с внимание, с оглед  опазването на околната среда“.

Президентът на Kourtidis Group г-н Никос Куртидис благодари на г -н Скрекас за срещата, подчерта сравнителните предимства на района и представи частите на Александру Хора, които ще включват в рамките на 175 000 кв.м. създаването на луксозен хотел Resort, Spa Hotel, малко селце – Village  200 къщи и тематичен парк. Той добави още, че „ние инвестираме в това място не защото е единствената ни възможност а защото го обичаме и  вярваме в него. В тази област ние обичаме всичко, което съществува,ние обожаваме нейната природа и вярваме, че тя е уникална . Тези наши „убеждения“ ще бъдат отразени във всяка наша инвестиция,защото без никаква намеса за „“зелено“ за отпадъци, за енергийни източници и т.н., не протича без сериозно проучване „.

От своя страна, вицепрезидентът на компанията, г -жа Константина Димитрова, описа цялата бизнес система, но и перспективата за развитие, която сега започва чрез инициативите на компанията, чрез привличане на големи инвестиции. По време на срещата тя обясни на министъра, че „този проект ще промени общия икономически и социален статус на региона и ще доразвие туристическата динамика на нашето място“. В същото време тя посочи, че е впечатляващо, че големи инвестиционни групи вече са се обърнали към компанията, както и индивидуални предприемачи от чужбина, за да участват като инвеститори в тази дейност.

 

Share with

Start typing and press Enter to search

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds