Αξιολογώντας και αναλύοντας την αγορά και τις τάσεις της, το τμήμα Development & Training βοηθά στην ανάπτυξη υπηρεσιών με προτάσεις, για την δημιουργία νέων ή τη διαμόρφωση των υφισταμένων. Αναλύει τους στόχους του εμπορικού τμήματος έτσι ώστε να είναι κατανοητοί και υλοποιήσιμοι, με κύριο γνώμονα την επίτευξή τους. Βασική αρμοδιότητά του είναι η εκπαίδευση του εμπορικού τμήματος με σεμινάρια που παρέχει η ίδια η RE/MAX, όπως και με σεμινάρια – εκπαιδεύσεις πετυχημένων στις πωλήσεις παγκοσμίως.

Επιπλέον, με συχνή παρουσία στα υποκαταστήματα του ομίλου, εξασφαλίζεται με αυτό τον τρόπο η κατανόηση και εφαρμογή της στρατηγικής και του πλάνου ανάπτυξης, η διαρκής εκπαίδευση αλλά και η δημιουργία του οικογενειακού κλίματος που αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της ανάπτυξης της εταιρείας και των αρχών που διέπουν τη Διοίκηση. Τέλος, σε συνεχή επικοινωνία  με το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και τη Διοίκηση, συμμετέχει βοηθητικά στο recruiting νέων συνεργατών, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Members of

Start typing and press Enter to search

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds