Η οικονομική ομάδα αποτελεί μέρος της οργάνωσης της Kourtidis Group και είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της οικονομικής ευημερίας όλων των εταιρειών του ομίλου. Το οικονομικό τμήμα περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους τμήματα που είναι απαραίτητα για να διασφαλιστεί η ορθή διεκπεραίωση διαφόρων καθηκόντων, όπως ο οικονομικός σχεδιασμός και η ανάλυση, η λογιστική και η χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η ταμειακή διαχείριση, η φορολογία, ο εσωτερικός έλεγχος, οι χρηματοοικονομικές λειτουργίες, η διαχείριση κινδύνων και οι σχέσεις με τους επενδυτές.

Η διαχείριση συμβολαίων είναι ένα από τα υποτμήματα των οικονομικών. Κύριο καθήκον του είναι να χειρίζεται την αγορά και την πώληση ακινήτων. Μέσω της συνεχούς παρακολούθησης των διαδικασιών των συναλλαγών, διασφαλίζει ότι όλες οι συμβάσεις διεκπεραιώνονται εγκαίρως και αποτελεσματικά. Ο πελάτης βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής και ενημερώνεται πάντα για τα επόμενα βήματα.

Ελισάβετ Σαρίδου

CFO

Δήμητρα Μοσχοβούδη

Accounting Supervisor

Χριστίνα Μπεζιρκιανίδου

Finance & Administrative Assistant

Χριστίνα Επιτρόπου​

Contract Monitoring Supervisor​

Μάλαμας Παγώνης

Accounting Clerk

Μαριαλένα Μεντεσίδου

Accounting Clerk

Ζαχαρίας Μελίτος

Accounting Clerk

Members of

Start typing and press Enter to search

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds