Η θέση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου επιτάσσει ένα πολυδιάστατο και πολυσύνθετο ρόλο, αποτελώντας τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των τμημάτων, των συναδέλφων και των εξωτερικών συνεργατών, παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη σε κάθε επιμέρους δραστηριότητα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και επίτευξη της στρατηγικής του Ομίλου. Οι κύριες αρμοδιότητες του τμήματος εκτείνονται από τον τομέα των Χρηματοοικονομικών έως τον Λογιστικό, και από τον Ασφαλιστικό έως τον Νομικό.

Επιπλέον αυτών, οι κοινωνικές και επαγγελματικές δεξιότητες που διαθέτει, του παρέχουν την ικανότητα διαχείρισης κρίσεων, αναλύοντας, αξιολογώντας και προλαμβάνοντας τα ενδεχόμενα ρίσκα που ανακύπτουν από της επιχειρησιακές αποφάσεις του Ομίλου. Στόχος είναι να προσθέτει αξία στην επιχείρηση και να συμμετέχει ενεργά στην διαμόρφωση ενός στρατηγικού προσανατολισμού, καθώς και στην παρακολούθηση της υλοποίησής του.

Δέσποινα Αργυροφθάλμου

Financial Manager

Δανιήλ Αργυρώ

Financial Assistant

Members of

Start typing and press Enter to search

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds