Με βασικό άξονα λειτουργίας την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στην ευρύτερη διαδικασία διαχείρισης ακινήτων, το τμήμα είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη και παρακολούθηση ολόκληρης της διαδικασίας των ηλεκτρονικών δημοπρασιών που πραγματοποιούνται μέσω της νέας ηλεκτρονικής σελίδας του Ομίλου.

Επιπλέον, καίριες αρμοδιότητες του τμήματος είναι η διαχείριση κατοικιών πλειστηριασμού με πλήρη υποστήριξη και καθοδήγηση, ενώ παράλληλα βοηθά στη διαδικασία έκδοσης στεγαστικών – επισκευαστικών δανείων, σε συνεργασία με το σύνολο των ελληνικών τραπεζών. Επίσης, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με όλα τα ελληνικά και ξένα portals όπου προβάλλονται τα ακίνητά μας και έρχεται σε επαφή με ιδιωτικές εταιρείες, φορείς του δημοσίου, επαγγελματικούς κλάδους των περιοχών όπου δραστηριοποιούμαστε, με σκοπό αμοιβαίες επωφελείς συνεργασίες.

Μαρία Λαμπίρη

Auction Department Manager

Αθανάσιος Μπακάλης

Auction Department Assistant Manager

Members of

Start typing and press Enter to search

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds