Σημαντικός και ζωτικής σημασίας ρόλος του τμήματος HR είναι η προώθηση των εταιρικών αξιών και η διαμόρφωση θετικής κουλτούρας, σε ένα εργασιακό περιβάλλον με κύριο γνώμονα το όραμα, τις αξίες και τη φιλοσοφία του ομίλου. Με βασικές αρμοδιότητες την στρατολόγηση, τη διαδικασία συνεντεύξεων και την επιλογή προσωπικού, αποτελεί καθήκον του τμήματος η  διασφάλιση ενός «χαρούμενου», ήρεμου και παραγωγικού χώρου εργασίας όπου όλοι εργάζονται για την υλοποίηση του καθορισμένου στόχου.

Παράλληλα, σημαντική αρμοδιότητα του τμήματος αποτελεί η υποδοχή και ενσωμάτωση νέου προσωπικού αλλά και η διαχείριση αιτημάτων, αντιμετώπιση παραπόνων ή άλλων θεμάτων με στόχο τη γεφύρωση και ομαλοποίηση των εργασιακών σχέσεων, σύμφωνα πάντα με την εταιρική κουλτούρα και τους κανονισμούς υπό την καθοδήγηση της Διοίκησης.

Γεωργία Ευστρατίου

Human Resources Manager

Members of

Start typing and press Enter to search

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds