Βασικές αρμοδιότητες του τμήματος  είναι το Consulting με στόχο να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη στρατηγική, την τεχνολογία, την προμήθεια μηχανογραφικών συστημάτων και υποδομών, την ψηφιοποίηση και την αυτοματοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών. 

Συγχρόνως, παρέχει τεχνική υποστήριξη δια ζώσης ή απομακρυσμένη σε hardware, Software, δίκτυα και υποδομές, ενώ παράλληλα κύριο μέλημά του αποτελεί η προστασία δεδομένων, των υπολογιστικών συστημάτων, χρηστών, δικτύων και γενικότερα μηχανογραφικών υποδομών από κακόβουλες επιθέσεις. 

Τέλος, συμβάλλει στη σωστή λειτουργία όλων των εταιρειών του ομίλου με την παροχή υπολογιστικών συστημάτων, μηχανογραφικών εφαρμογών και υποδομών. 

Κωνσταντίνος Ελευθεριάδης

Information Technology Director

Μιχαήλ
Παραμάλης

Information Technology Support

Members of

Start typing and press Enter to search

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds