Σημαντική αρμοδιότητα του τμήματος CRM & Online Property Management είναι η διαρκής εποπτεία του λογισμικού CRM της εταιρείας, έχοντας ως κύριο στόχο την ορθή λειτουργία του καθώς και την σωστή ροή των διεργασιών που απαιτούνται. Οι αρμοδιότητες μεταξύ άλλων περικλείουν την στρατηγική, τις πρακτικές και την τεχνολογία έχοντας ως επιδίωξη την ενίσχυση της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας της επιχείρησης.

Παράλληλα, το τμήμα είναι υπεύθυνο για την οργάνωση, τη διαχείριση και την δημοσίευση νέων οικισμών της κατασκευαστικής ΟΙΚΟ Kourtidis στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Επίσης, ενημερώνει και δημοσιεύει στα portals του εξωτερικού τα ακίνητα και τους οικισμούς με βασικό στόχο την προβολή τους. 

Σταυρούλα Ψωμαδέλη

Online Property & CRM Manager

Ευανθία Τσιλιγκύρη

Online Property & CRM Supervisor

Members of

Start typing and press Enter to search

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds

This will close in 0 seconds